Podatek od wynajmu mieszkania 2021 – wszystko co należy wiedzieć

Podatek od wynajmu mieszkania 2021 – wszystko co należy wiedzieć

Zawarcie umowy najmu pomiędzy wynajmującym a najemcą rodzi pewne zobowiązania podatkowe. Osoba będąca właścicielem mieszkania pozyskuje przychód, z którego musi rozliczyć się z fiskusem. Ile wynosi podatek od wynajmu mieszkania w 2021 roku i kiedy się go rozlicza?

Dwie formy opodatkowania

Dochody z tytułu najmu nieruchomości osoby prywatne mogą opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych przy zastosowaniu skali podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Dla skali podatkowej podstawą opodatkowania jest dochód pozyskany z najmu, czyli przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Obowiązują przy tym dwie stawki – 17 proc. w przypadku kwoty dochodu do 85 528 zł oraz 32 proc. od nadwyżki ponad pierwszy próg skali.

Natomiast dla ryczałtu podstawą opodatkowania jest przychód podatnika, bez odliczania kosztów podatkowych. Stawka tego ryczałtu wynosi w 2021 roku 8,5 proc. od przychodu w wysokości do 100 000 zł oraz 12,5 proc. od przychodu osiągniętego powyżej tego progu.

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że ryczałt jest korzystniejszą metodą opodatkowania najmu, z uwagi na niższe stawki, ale dzięki skali podatkowej można uzyskać liczne profity niedostępne dla ryczałtowców.

Dlaczego warto stosować skalę podatkową przy wynajmie?

Wynajmując mieszkanie właściciel może skorzystać z opodatkowania przy użyciu wspomnianej progresywnej skali podatkowej i w takim przypadku przychodem będzie dla niego czynsz najmu, jaki opłacać mu będzie co miesiąc najemca. Przychód ten przed opodatkowaniem według odpowiedniej stawki skali może być pomniejszony o koszty związane z wynajmem, między innymi:

  • Wydatki związane z utrzymaniem oraz bieżącym eksploatowaniem nieruchomości.
  • Koszty poniesione na wyposażenie mieszkania.
  • Wydatki na modernizację i remonty lokalu.
  • Odpisy amortyzacyjne.
  • Koszty ubezpieczenia mieszkania.
  • Ewentualnie odsetki od kredytu hipotecznego,

Przychodem właściciela wynajmowanego lokalu nie są przy tym opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz i tym podobne, jeśli tylko w umowie najmu oznaczone zostanie, że to najemca jest zobowiązany do ich regularnego uiszczania. Przychodem nie będzie też zwrotna kaucja za lokal. Wszystkie wydatki podlegające odliczeniu od przychodu przed opodatkowaniem muszą być udokumentowane.

Zaletą skorzystania ze skali podatkowej przy opłacaniu podatku od najmu nieruchomości jest i to, że wynajmujący nie musi informować o fakcie ich uzyskiwania urzędu skarbowego. Ma on jednak obowiązek regulowania zaliczek na podatek dochodowy do urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty ten dochód. Obowiązek odprowadzania zaliczek powstaje w momencie, gdy wynajmujący przekroczy kwotę dochodu powodującą obowiązek zapłacenia podatku, tj. 3091 zł. Po zakończeniu roku podatkowego właściciel lokalu rozlicza swój podatek od najmu razem z innymi podatkami opodatkowanymi według skali podatkowej na druku PIT-36.

Opodatkowanie najmu ryczałtem

Przy zastosowaniu opodatkowania ryczałtem przychodów z najmu sam proces odprowadzania podatku do urzędu jest prosty, ale podatnik traci możliwość odliczenia od przychodu kosztów jego uzyskania oraz skorzystania z kwoty wolnej od podatku. By wybrać taką formę rozliczenia podatnik ten powinien w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu opłacić ryczałt lub złożyć deklarację PIT-28 (jeśli pierwszy przychód podatnik z najmu uzyskał w grudniu).

W trakcie trwania roku podatnik zobowiązany jest też do opłacania daniny według określonej stawki – 8,5 lub 12,5 proc. By płacić nieco mniej tego podatku, w umowie najmu warto zawrzeć postanowienie, że to na najemcy ciążą wszystkie opłaty eksploatacyjne. W przeciwnym wypadku, gdy opłaca je wynajmujący, podlegają one doliczeniu do kwoty przychodu wraz z czynszem za mieszkanie, więc powiększają kwotę braną pod uwagę przy obliczaniu daniny. Podatek ryczałtowy z najmu rozlicza się na druku PIT-28.