phone phone email

Zadzwoń pod nr 512 380 349 lub napisz wiadomość

  Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania – co warto wiedzieć ?

  Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania – co warto wiedzieć ?

  Podczas faktycznego „odbioru” mieszkania po jego zakupie i podpisaniu aktu notarialnego nabycia nieruchomości, sporządzany jest protokół zdawczo-odbiorczy. To ważny dokument zabezpieczający interesy stron umowy. Warto wiedzieć, co powinno się w nim znaleźć i o jakich kwestiach nie można przy tym zapominać.

  Czym jest protokół zdawczo-odbiorczy?

  Kupno i sprzedaż lokalu mieszkalnego jest zadaniem wieloetapowym. Wieńczy go przekazanie kluczy do mieszkania i jego rzeczywisty odbiór przez nowych właścicieli. Warto pamiętać o sporządzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego, który jest dokumentem potrzebnym w przypadku przekazywania mieszkania, ale i jego wynajmu. Obowiązek sporządzenia protokołu przy wynajmie wynika z Ustawy o Ochronie Praw Lokatorów – art. 6c. Dokument zabezpiecza interesy obu stron umowy. Przy sprzedawaniu mieszkania jego podpisanie nie jest jednak wymagane, choć warto skorzystać z tej możliwości.

  Protokół zdawczo-odbiorczy należy traktować jako pisemne sformułowanie tego, co pozostaje w sprzedawanym mieszkaniu lub domu. Potwierdza on także wydanie lokalu i kluczy do niego.

  Cel sporządzania protokołu

  Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania pozwala na uniknięcie ewentualnych nieporozumień, które powstają przy rozwiązywaniu umów najmu. Jednocześnie, jego przygotowanie pomoże uniknąć niepotrzebnych sporów przy przekazywania nieruchomości.

  W przypadku niedopełnienia przez sprzedającego uzgodnionych czynności, protokół zdawczo-odbiorczy może okazać się dowodem i pozwalać na dochodzenie swoich praw przed sądem.

  Przy rozwiązywaniu umów najmu protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony w momencie zawierania umowy o wynajęcie lokalu mieszkalnego także pozwala na skuteczne rozliczenie się z byłym najemcą, jeśli np. elementy wyposażenia uległyby zniszczeniu.

  Co zawiera protokół zdawczo-odbiorczy?

  W protokole zdawczo-odbiorczym powinny zostać wyszczególnione wszelkie elementy wyposażenia, jakie pozostaną w mieszkaniu po zmianie właściciela. To szczegółowy opis umeblowania i sprzętów, które sprzedający pozostawia za dodatkową opłatą lub bez niej nowemu właścicielowi po zawarciu umowy sprzedaży. Jeśli protokołu by nie było, a ustnie sprzedający i kupujący umówiliby się co do pozostawienia mebli lub sprzętów domowych, to i tak sprzedający może pozostawić lokal w stanie surowym, bez żadnego wyposażenia. Nabywca zaś podpisuje akt notarialny z adnotacją w formie oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i technicznym mieszkania, przez co nie może w tym zakresie wnosić żadnych roszczeń.

  Jednocześnie w protokole należy wskazać, ile kompletów kluczy zostało wydanych do lokalu oraz jaki jest aktualny stan liczników, co jest niezbędne do rozliczenia byłego właściciela lokalu u dostawców mediów. Umożliwia to także podpisanie nowej umowy z dostawcami mediów przez aktualnego właściciela.

  W protokole opisany powinien być ogólny stan mieszkania wynajmowanego, jego wyposażenie, jak i stan liczników aktualny na moment zawierania umowy najmu.

  Forma protokołu zdawczo-odbiorczego

  Nie ma jednej, powszechnie przyjętej formy protokołu zdawczo-odbiorczego mieszkania, domu, czy innego lokalu. Najczęściej jednak sporządzany jest on pisemnie, w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach dla obu stron. Musi uwzględniać to, jakiej nieruchomości dotyczy i oznaczenie stron umowy – kupującego i sprzedającego lub najemcę i wynajmującego. Zapisać trzeba też dokładną datę i miejsce sporządzenia protokołu oraz pozostawić miejsce na podpisy stron.

   

  czytaj też: Podatek od sprzedaży mieszkania – ile może Cię wynieść i jak go uniknąć ?