phone phone email

Zadzwoń pod nr 512 380 349 lub napisz wiadomość

  Co to jest WIBOR i co należy o nim wiedzieć?

  Co to jest WIBOR i co należy o nim wiedzieć?

  W ofertach kredytów hipotecznych udzielanych w złotówkach często można natknąć się na informację, że oprocentowanie kredytu jest zależne od aktualnej stawki WIBOR. Czym ona jest i co warto o niej wiedzieć?

  Co to jest WIBOR?

  WIBOR jest skrótem od Warsaw Interbank Offered Rate. Oznacza on stopę procentową, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom. Innymi słowy – to wysokość oprocentowania pożyczek na naszym rodzimym rynku międzybankowym.

  WIBOR stanowi średnią arytmetyczną wielkości oprocentowania w największych bankach w ujęciu rocznym, przy czym odrzuceniu podlegają wartości skrajne. Wysokość stawki WIBOR jest ustalana w każdy dzień roboczy – dokładnie o godzinie 11:00.

  WIBOR należy traktować jako wysokość oprocentowania pożyczek, jakich banki są skłonne udzielić innym instytucjom bankowym w danym czasie. Za każdym razem WIBOR jest ustalany na okresy właściwe dla czasu udzielenia kredytu przez jeden bank innemu. Dlatego przy stawce WIBOR pojawiają się oznaczenia, np. WIBOR 3M, który odnosi się do trzymiesięcznego okresu udzielenia pożyczki na rynku pozabankowym.

  Co to jest fixing?

  Z pojęciem „WIBOR” związany jest także termin „fixing”. To proces polegający na ustaleniu stawki WIBOR. Uczestniczą w nim największe banki, które są zobowiązane do zawierania transakcji między sobą po stawkach nie niższych od tych, które zostały wcześniej przyjęte.

  Co wpływa na wysokość stawki WIBOR?

  Wiesz już, co to jest WIBOR. Teraz pora, aby dowiedzieć się, od czego zależy jego wysokość.

  Teoretycznie na stawki WIBOR wpływ mają banki, ale w sposób ograniczony. Stawka ta musi mieścić się pomiędzy obowiązującą stopą depozytową a stopą lombardową. Obie stopy wyznacza Rada Polityki Pieniężnej działająca przy Narodowym Banku Polskim.

  Obecnie stopa depozytowa wynosi 6,25 proc., a stopa lombardowa – 7,25 proc. (stan na lipiec 2023 r.).

  Pomiędzy tymi wartościami mieści się stawka WIBOR wynosząca (aktualna na 10 lipca 2023 r.) od 6,87 proc. dla WIBOR ON i WIBOR 1M, 6,90 proc. dla WIBOR 3M i 6,92 proc. dla WIBOR 6M.

  Wpływ stawki WIBOR na kredyty hipoteczne?

  Największe znaczenie stawka WIBOR ma dla kredytów hipotecznych udzielanych w złotówkach. Na wysokość rat kredytu wpływa jego oprocentowanie, które jest sumą marży bankowej oraz zmiennej stawki bazowej WIBOR w odpowiednim okresie.

  Jeśli WIBOR utrzymuje się na równym poziomie, rata nie będzie ulegała zmianie.

  Negatywnie na finanse kredytobiorcy wpłynie z kolei rosnący WIBOR, ponieważ kredyt zdrożeje wraz ze wzrostem jego oprocentowania.

  O częstotliwości możliwej zmiany wysokości oprocentowania kredytu decyduje to, która ze stawek WIBOR jest brana pod uwagę przy ustalaniu oprocentowania kredytu, np. przy WIBOR 3M będzie ona aktualizowana co 3 miesiące, a kredytobiorca może mieć pewność, że jego trzy kolejne raty będą tej samej wysokości.

  Zamiast WIBOR będzie WIRON

  WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight) to wskaźnik referencyjnej stopy procentowej, wcześniej znany jako WIRD (Warszawski Indeks Rynku Depozytowego). Do końca 2024 r. ma on zastąpić WIBOR.

  Ta zmiana ma wprowadzić większą stabilność na rynku finansowym i być korzystniejszym rozwiązaniem dla kredytobiorców.

  Co powinieneś wiedzieć o stawce WIRON? To, że:

  • oblicza się ją na podstawie jednodniowych transakcji depozytowych niezabezpieczonych (O/N), które banki realizują z instytucjami finansowymi i dużymi przedsiębiorstwami,
  • odzwierciedla ona bieżący koszt pieniądza.

  Nowy wskaźnik będzie stosowany zarówno w przypadku umów finansowych (kredyty), jak i papierów dłużnych.

  Jakie są różnice między WIBOR-em a WIRON-em?

  Różnica między wskaźnikiem WIBOR a WIRON polega na tym, że:

  • WIBOR bazuje na prognozach sytuacji na rynku bankowym, czyli przewidywaniach na następne kilka miesięcy (przyszłość), a drugi – na już zrealizowanych transakcjach jednodniowych (przeszłość);
  • WIBOR odnosi się jedynie do pożyczek pomiędzy bankami, a WIRON – do transakcji między bankami, instytucjami finansowymi i dużymi przedsiębiorstwami.