Co to jest WIBOR i co należy o nim wiedzieć?

Co to jest WIBOR i co należy o nim wiedzieć?

W ofertach kredytów hipotecznych udzielanych w złotówkach często można natknąć się na informację, że oprocentowanie kredytu jest zależne od aktualnej stawki WIBOR. Czym ona jest i co warto o niej wiedzieć?

Czym jest WIBOR?

WIBOR jest skrótem od Warsaw Interbank Offered Rate, który oznacza stopę procentową, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom. Innymi słowy to wysokość oprocentowania pożyczek na naszym rodzimym rynku międzybankowym.

WIBOR stanowi średnią arytmetyczną wielkości oprocentowania w największych bankach w ujęciu rocznym, przy czym odrzuceniu podlegają wartości skrajne. Wysokość stawki WIBOR jest ustalana w każdy dzień roboczy – dokładnie o godzinie 11:00.

WIBOR należy traktować jako wysokość oprocentowania pożyczek, jakich banki są skłonne udzielić innym instytucjom bankowym w danym czasie. Za każdym razem WIBOR jest ustalany na okresy właściwe dla czasu udzielenia kredytu przez jeden bank innemu. Dlatego przy stawce WIBOR pojawiają się oznaczenia, np. WIBOR 3M, który odnosi się do 3-miesięcznego okresu udzielenia pożyczki na rynku pozabankowym.

Co to jest fixing?

Z pojęciem „WIBOR” związany jest także termin „fixing”. To proces polegający na ustaleniu stawki WIBOR. Uczestniczą w nim największe banki, które są zobowiązane do zawierania transakcji między sobą po stawkach nie niższych od tych, które zostały wcześniej ustalone.

Jakie czynniki mają wpływ na wysokość stawki WIBOR?

Teoretycznie na wysokość stawek WIBOR wpływ mają banki, ale jest on znacznie ograniczony. Stawka ta musi bowiem mieścić się w przedziale pomiędzy obowiązującą stopą depozytową a stopą lombardową, a obie stopy wyznacza Rada Polityki Pieniężnej działająca przy Narodowym Banku Polskim. Obecnie stopa depozytowa wynosi 0,50 proc., a stopa lombardowa 2,50 proc. Pomiędzy tymi wartościami mieści się stawka WIBOR, wynosząca (aktualna na 31 lipca 2019) od 1,52 proc. dla WIBOR ON, 1,64 proc. dla WIBOR 1M, 1,72 proc. dla WIBOR 3M czy 1,79 proc. dla WIBOR 6M.

Wpływ stawki WIBOR na kredyty hipoteczne

Największe znaczenie stawka WIBOR ma dla kredytów hipotecznych udzielanych w złotówkach. Na wysokość rat kredytu wpływa jego oprocentowanie, które jest sumą marży bankowej oraz zmiennej stawki bazowej WIBOR w odpowiednim okresie. Jeśli WIBOR utrzymuje się na równym poziomie, rata nie będzie ulegała zmianie. Negatywnie na finanse kredytobiorcy wpłynie z kolei rosnący WIBOR, ponieważ wówczas kredyt zdrożeje, wraz ze wzrostem jego oprocentowania.

O częstotliwości możliwej zmiany wysokości oprocentowania kredytu decyduje to, która ze stawek WIBOR jest brana pod uwagę przy ustalaniu oprocentowania kredytu, np. przy WIBOR 3M będzie ona aktualizowana co 3 miesiące, a kredytobiorca może mieć pewność, że jego trzy kolejne raty będą tej samej wysokości.