Podatek od zakupu nieruchomości – ile wynosi i jak go uniknąć?

Podatek od zakupu nieruchomości – ile wynosi i jak go uniknąć?

Zakup nieruchomości pociąga za sobą wysokie koszty, ale nie chodzi tylko o cenę transakcyjną, jaką uiszcza kupujący na rzecz sprzedającego. Trzeba jeszcze uwzględnić wydatki związane z samym zawarciem transakcji. Do ceny nieruchomości należy doliczyć między innymi podatek od kupna domu czy mieszkania. Jaki to koszt i czy można go uniknąć?

Podatek VAT

Kiedy nieruchomość nabywana jest z rynku pierwotnego, bezpośrednio od dewelopera, to cena mieszkania automatycznie powiększa się o podatek VAT. Stawka podatku zależna jest od powierzchni lokalu mieszkalnego:

  • 23 proc. podatku VAT naliczane jest dla nieruchomości o powierzchni większej niż 150 m2,
  • 8 proc. podatku VAT naliczane jest dla nieruchomości o powierzchni do 150 m2.

W przypadku zakupu mieszkania z rynku wtórnego, podatek VAT nie jest naliczany.

Podatek PCC

Podatnicy dokonujący zakupu mieszkania z rynku wtórnego unikają odprowadzania podatku VAT, ale jednocześnie zobowiązani są do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, nazywanego podatkiem PCC. Wynosi on 2 proc. od wartości rynkowej nieruchomości.

Podatek ten oblicza się na podstawie ceny zakupu mieszkania określonej w akcie notarialnym. Kwota ta odprowadzana jest z reguły przez notariusza, który pobiera ją przy podpisywaniu aktu notarialnego zakupu mieszkania i następnie wpłaca do właściwego urzędu skarbowego. US może jednak ocenić, że podatek został zapłacony od kwoty niższej niż wynosi wartość rynkowa nieruchomości i wezwać nabywcę do uregulowania jego zdaniem prawidłowej wysokości daniny.

Są jednak sposoby na to, by uniknąć konieczności opłacenia podatku PCC przy zakupie nieruchomości. Będzie to możliwe, jeśli mieszkanie nabywane jest z rynku wtórnego od przedsiębiorcy będącego czynnym płatnikiem podatku VAT, który dokonuje sprzedaży nieruchomości ze stawką podatku ZW.

Pamiętać należy również, że przy zakupie mieszkania z rynku pierwotnego na kredyt, w momencie ustanowienia hipoteki, również pojawi się obowiązek zapłaty podatku PCC. Kwotę w wysokości 19 zł należy uiścić w urzędzie skarbowym w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.